Viešųjų pirkimų konsultacijos – patarimai 

Viešieji pirkimai yra didelė rinkos dalis, juose dalyvauja tiek didieji pardavėjai ir tiekėjai, tiek nedideli, sugebantys valdyti resursus. Šis rinkos dalis labai patraukli, kadangi joje sukasi valstybės ir net ES paramos pinigai. Perkančiosios organizacijos įgyvendina tiek didelius, tiek ir mažesnio masto projektus, todėl norinčių užsidirbti viešųjų pirkimų pagalba tiekėjų tikrai netrūksta. Aišku, yra keletas „BET“. Viešuosiuose pirkimuose dalyvauti reikalingas pasiruošimas ir būtina atitikti perkančiųjų organizacijų konkrečiame pirkime nustatomus tam tikrus reikalavimus. Ar jūsų įmonė tokius reikalavimus atitinka? Geras klausimas… Tikėtina, kad ne visada. Taigi, ko reikia, kad įmonė atitiktų viešuosiuose pirkimuose skelbiamus reikalavimus tiekėjams?

Čia neapsieisite be profesionalų pagalbos. Viešųjų pirkimų konsultacijos yra naudingos abiem pusėms – tiek pirkėjams, tiek pardavėjams.

Viešųjų pirkimų konsultacijos pirkėjams

Viešųjų pirkimų konsultacijos pirkėjams (perkančiosioms organizacijoms) dažnai padeda užkirsti kelią neįvykusiems pirkimų konkursams, taip pat padeda atlikti pirkimo procedūras tinkamai ir laiku. Konsultacijos esmė – tam tikros gairės ir patarimai, kaip geriau paruošti viešuosius pirkimus, kaip juos vykdyti nuolatos, kaip sutvarkyti dokumentaciją, kad kiltų kuo mažiau ginčų su tiekėjais ar priežiūros institucijomis. Dažnai pirkėjai yra didelės valstybinės institucijos, turinčios savo teisininkus ar net visus teisės departamentus, kuriuose dirbantys specialistai geba tinkamai paruošti visą dokumentaciją, tačiau neretai pirkimai yra specifiniai, reikalauja specializuotų žinių ne tik apie pačią procedūrą, bet ir apie pirkimo objektą, todėl jiems pritrūksta patirties ir kompetencijos. Tada reikalinga konsultacija, kuri padeda susivokti, kaip geriau vykdyti tiek vieną individualų pirkimą, tiek visus viešųjų pirkimų konkursus, į ką labiau atkreipti dėmesį.

Yra tokia paslauga, kaip viešųjų pirkimų administravimas. Ji teikiama tada, kai reikia paruošti dokumentaciją. Jei dokumentaciją pasiruošia patys pirkėjai, reikalinga tik konsultacija.

Viešųjų pirkimų konsultacijos pardavėjams

Viešųjų pirkimų konsultacija pardavėjams (tiekėjams) dažnai yra reikalingesnė, nei pirkėjams. Ypač nedideliems ir iki tol nesusidūrusiems su tuo biurokratizmo aparatu, kur viskas vertinama pagal dokumentus, o ne žodiniais susitarimais. Profesionalūs viešųjų pirkimų srities teisininkai konsultuoja įmones, kaip dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kaip sutvarkyti įmonės dokumentaciją, kad atitiktų keliamiems reikalavimams, kaip pildyti konkrečių pirkimų dokumentus ir sutartis. Tai labai svarbūs momentai, kurie turi būti paruošti nepriekaištingai. Nereiktų pamiršti, kad dirbama su biurokratais – žmonėmis, suprantančiais tik dokumentų kalbą.

Konsultuoja patyrę teisininkai, padėję ne vienai įmonei laimėti konkursus, ginti savo teises teisme ir net laimėti teisminius ginčus. Tai milžiniška ir neįkainojama patirtis, kuri padeda nekartoti klaidų ir viską paruošti tinkamai.

Konsultacijos yra patarimai ir strategija. Tai kur kas geriau, nei vieno konkurso dokumentacijos paruošimas. Kam mokėti už kiekvieną dalyvavimą konkurse, jei galima vieną kartą gauti konsultaciją ir toliau dalyvauti patiems. Bus reikalinga tik teisininko pagalba, o ne visos konsultacinės kontoros. Labai svarbu tinkamai susitvarkyti vidinius įmonės procesus, kad būtų galima dalyvauti tuose konkursuose, kuriuos vėliau bus įmanoma suvaldyti. Juk tikslas yra uždirbti nuolatos, o ne tik vieną kartą gauti pinigus.

Viešųjų pirkimų konsultacijų ir administravimo paslaugas teikia profesionalūs verslo valdymo specialistai ir teisininkai iš Justicija.eu.

Author: Herkus