Apie mus Spausdinti El. paštas
Vienas seniausių Lietuvoje žurnalų – „Mokslas ir technika” leidžiamas nuo 1959-ųjų metų. Tai informacinio – visuomeninio pobūdžio leidinys, einantis kas mėnesį ir platinamas bei prenumeruojamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Mokslas ir technika” – prestižiškiausias Lietuvos plačiajai visuomenei skirtas leidinys Lietuvoje.

Žurnale nagrinėjamos įvairių ūkio sričių problemos, pristatomos ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mokslo, technikos, kompiuterijos, ryšių, transporto, energetikos, verslo ir kitos naujienos. Daugelis straipsnių turi išliekamąją vertę.

Žurnale spausdinami informaciniai – reklaminiai straipsniai bei reklama.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti. Laukiame Jūsų laiškų.

Pagarbiai,

Direktorė
Regina Matonienė


bar1.jpg

ISTORIJA

1959 m. SSRS suteikė respublikoms didesnį savarankiškumą. Tuometiniams Lietuvos Ministrų Tarybos Mokslo ir technikos komiteto ir Liaudies ūkio tarybos vadovams kilo mintis vietoj informacinio leidinio „Mokslas ir technika“ bei Liaudies ūkio tarybos specialaus biuletenio pradėti leisti naują žurnalą. Pirmasis jo numeris buvo išleistas 1959 m. birželio mėn. Kaune (čia ėjo iki 1962 m.), kur tuo metu dirbo Mokslo ir technikos komitetas. Jo apimtis – kaip ir šių dienų žurnalo – 50 puslapių.

Tai buvo pirmasis techninio pobūdžio žurnalas Lietuvoje. Tuo metu panašus leidinys nebuvo leidžiamas ir tuometinėje SSRS. Nuo 1962 m. žurnalas leidžiamas Vilniuje. Žurnale spausdinti moksliniai straipsniai iki 1990 m. buvo užskaitomi kaip moksliniai darbai ginantis disertacijas. Šiame žurnale kažkada pirmuosius savo straipsnius paskelbė šiandien ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinomi įvairių mokslo sričių mokslininkai. Ir dabar aukštųjų mokyklų ir institutų vadovai, profesoriai, Lietuvos mokslų akademijos nariai neužmiršta žurnalo: rašo straipsnius, remia „Mokslą ir techniką“ finansiškai.

Šiuo metu UAB „Mokslas ir technika“ 95 akcijų priklauso Lietuvos mokslų akademijai, 5 Lietuvos inžinierių sąjungai.

Žurnalo vyriausiais redaktoriais dirbo M. Martynaitis (1959–1961), A. Indriūnas (1961–1973), J. Laucius (1974–1992), A. Žvirzdinas (1992–1999). Nuo 1999 iki 2004 metų žurnalui vadovavo M. Barkauskas, o 2004–2013 metais šias pareigas užėmė Jonas Bazys. Šiuo metu direktorė ir vyriausioji žurnalo redaktorė yra Regina Matonienė.