Sparčiosios informacinės technologijos – kaimiškųjų vietovių žmonių gerovei Spausdinti El. paštas
broadband.jpgUžbaigtas pirmasis Lietuvos kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų sparčiojo, plačiajuosčio tinklo RAIN (Rural Area Information Technology Broadband Network) įgyvendinimo etapas.

350 000 Lietuvos kaimiškųjų vietovių gyventojų atsiveria galimybės pasitelkti modernias, nuolat tobulėjančias sparčiąsias informacines technologijas savo gerovės puoselėjimui. Sparčiosios, plačiajuostės informacinės technologijos ypatingos tuo, kad jos ne tik užtikrina didelį informacijos pralaidumą, greitą tekstų, garsų, brėžinių, statinių ir judančių vaizdų perdavimą, bet ir garantuoja realaus laiko paslaugų kokybę. Tokias galimybes gauna visų 467 Lietuvos kaimiškųjų vietovių seniūnijų centrų gyvenvietėse ir nuo jų kelių kilometrų aplinkoje gyvenantys žmonės bei tose vietovėse veikiančios įstaigos ir organizacijos.

Pasikeitusi situacija atveria palankias sąlygas verslininkams, jau veikiantiems ir naujiems operatoriams teikti sparčiojo, plačiajuosčio interneto paslaugas kaimiškųjų vietovių gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldos bei valstybinėms institucijoms, verslo įmonėms.

Projekto RAIN įgyvendinimo darbai buvo pradėti 2005 m. rugsėjo 13 d. ir sėkmingai laiku užbaigti 2008 m. rugpjūčio 28 d. Darbai kainavo 73 mln. litų. Nutiesta 3357 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Įrengti 509 RAIN magistralinio tinklo mazgai, kuriais 467 seniūnijos sujungtos su 51 savivaldybe. Prie šviesolaidinio tinklo prijungta 330 kaimo vietovių mokyklų. Nutiestieji šviesolaidžiai galės tarnauti keliasdešimt metų.

Tiesiant RAIN magistrales, teko parengti 163 projektus, gauti 98 statybų leidimus, per 1000 įvairių kitokių leidimų. Darbams veiksmingai talkino seniūnijų ir savivaldybių darbuotojai. Didelę paramą suteikė kaimiškųjų vietovių gyventojai. Daugiau kaip 5000 žmonių pasielgė pilietiškai ir leido per savo valdas tiesti šviesolaidžių kabelius. Sutelktai dirbo RAIN tinklo statybininkai ir laiku užbaigė numatytus darbus.

4_paveikslas.jpg


Karalkrėslio kaimo gyventojos Virginijos Brazaitienės dukros savo namuose dirba naudodamos spartųjį, plačiajuostį informacinių technologijų tinklą RAIN.

Pasaulio informacinių technologijų aukščiausio lygio suvažiavimo, vykusio 2005 metais Tunise, (World Summit of Information Technology, Tunis, 2005) iniciatyva RAIN projektas įtrauktas į Aukso knygą – Golden Book (http://www.itu.int/wsis/goldenbook/search/display.asp?Quest=4587027〈=en)
kaip projektas, rodantis informacinių technologijų panaudojimo kaimiškose vietovėse pavyzdį.

RAIN projektas buvo atrinktas demonstruoti ir demonstruotas 2007 metų gegužės 14–15 dienomis Briuselyje, Europos Sąjungoje vykdomų iškilių Plačiajuostės atskirties mažinimo projektų parodoje, vykusioje Europos Komisijos Plačiajuostės atskirties mažinimo – Broadband Gap 2007‘s konferencijos metu.

Pasitelkus plačiajuostes informacines technologijas, galima kurti palankias sąlygas ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, alternatyvių veiklų ir partnerystės plėtrai, steigti naujas darbo vietas, skatinti inovatyvias veiklas. Sparčiosios, plačiajuostės informacinės technologijos sudaro geras sąlygas švietimuisi, mokymuisi, persikvalifikavimui, paslaugų gavimui ir teikimui, tarpusavio bendravimui bei bendravimui su savivaldos ir valdžios institucijomis, vietos veiklos grupių darbų aktyvinimui.

Taigi, įgyvendinus RAIN projektą, dalis Lietuvos kaimiškųjų vietovių gyventojų tokias galimybes jau turi. Deja, turėti neužtenka. Reikia norėti šiomis naujomis, nuolat augančiomis galimybėmis pasinaudoti savo veiklai gerinti. Toks noras savaime neatsiranda. Reikia jį skatinti. Būtina žmonėms aiškinti, ką ir kaip galima daryti pasitelkus modernias sparčiąsias, plačiajuostes informacines technologijas. Dar geriau rodyti praktiškus pavyzdžius, akivaizdžiai parodančius sparčiųjų informacinių technologijų panaudojimo naudą.

Tačiau vien galimybių ir noro taip pat neužtenka. Būtina dar ir mokėti tokius darbus daryti. Reikia žinoti, kaip panaudoti sparčiąsias, plačiajuostes informacines technologijas savo reikmėms, savo gerovės puoselėjimui.

Tiesa, kaimiškųjų vietovių gyventojai nestovi vietoje. Jie naudoja elektroninį paštą. Kartais bendrauja ne tik keisdamiesi elektroniniais laiškais, bet ir siuntinėdami vieni kitiems vaizdus. Deklaruoja sparčiuoju internetu savo ūkinę veiklą pasitelkdami elektroninius žemėlapius. Pirmieji rezultatai rodo akivaizdžią naudą. Per metus reikia parengti daugiau kaip 500 000 žemėlapių, kurie perduodami šimtus kartų greičiau. Elektroniniuose žemėlapiuose patogiau ir sparčiau atliekami rodomų duomenų pateikimo ir tikslinimo darbai. Kai kurie gyventojai naudojasi ir kitomis elektroninėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, moka mokesčius, ieško informacijos internete. Spartusis, plačiajuostis internetas pradedamas naudoti mokyklose, ateina jis ir į namus. Pasitelkę RAIN, 14 operatorių jau teikia paslaugas kaimų gyventojams.

Kai kuriose kaimiškose vietovėse pasirodo naujų, perspektyvių darbų užuomazgos. Vertėtų pažiūrėti, kaip pristato Zarasų rajono savivaldybė savo veiklą pateikdama vaizdo archyve vaizdo medžiagą – http://www.zarasai.lt. Įdomi nesenai pasirodžiusi internetinė televizija http://www.internetinetv.lt. Ją sukūrė ir plėtoja Eičiūnų jaunimo centras, esantis Alytaus apskrityje, Butrimonių seniūnijoje. Joje, pavyzdžiui, pateikiama vaizdo medžiaga apie ekologiškų maisto produktų ir ekologiškų pramonės gaminių turgų, vykusį rugpjūčio mėnesį Vilniuje, Užupio respublikos Tymo kvartale, apie jaunimo stovyklą „Mus vienija menas“, vykusią rugpjūčio mėnesį Alytaus rajono Mickūnavos kaime, skulptoriaus Algirdo Judicko sodyboje. Su šios internetinės televizijos kūrėjais galima susisiekti, sužinoti šios veiklos ypatumus elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonais 8 315 41210, 8 623 50951.

Tačiau dauguma kaimų gyventojų, ypač vyresniojo amžiaus, dar nemoka naudoti sparčiųjų informacinių technologijų galimybių savo gerovės puoselėjimo reikmėms. Neturi žinių, kaip sparčiajame internete plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, reklamuoti savo veiklą, pardavinėti savo veiklos rezultatus, teikti informaciją apie kaimo turizmą, ekologinius produktus, namuose padarytus rankdarbius – juostas, rankšluosčius, lovatieses, pintines, medžio ar metalo dirbinius. Neišnaudoja sparčiųjų informacinių technologijų galimybių ir vietos veiklos grupės. Savivaldos darbuotojai mažai žino kaip pasitelkti sparčiąsias informacines technologijas glaudžiam bendradarbiavimui su seniūnijų gyventojais.

Norint užpildyti šias spragas, reikia intensyviai studijuoti įvairių gyventojų sluoksnių specifinius poreikius, nagrinėti būdus, kaip juos tenkinti pasikinkius sparčiąsias, plačiajuostes informacines technologijas. Būtina pasitelkti kitų šalių patirtį. Į pagalbą turi ateiti ir veiksmingai pasitarnauti pavyzdiniai parodomieji projektai, parodomosios vietovės, kuriuose įtaigiai ir vaizdžiai būtų galima pamatyti sparčiųjų, plačiajuosčių informacinių technologijų panaudojimo naudą ir ypatumus, pajusti praktiškai, kaip visa tai daroma ir kaip veikia.

Būtina nedelsiant pradėti sistemingai plėtoti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN galimybių įsisavinimą ir panaudojimą sutelkiant šiam tikslui visų Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijų pastangas, įtraukiant į šią veiklą kaimiškųjų vietovių gyventojus. Svarbu pradėti bendruomenių informatikos mokslinius tyrimus, atveriančius galimybes prognozuoti įvairias informacinių technologijų panaudojimo pasekmes.

Norint kryptingai dirbti, tikslinga juos plėtoti Nacionalinės programos RAIN 3 rėmuose, kurios kertiniai tikslai būtų: skatinti koordinuotas visų valstybės, savivaldos įstaigų ir gyventojų pastangas kaimiškųjų vietovių informatizavimo įgyvendinimo darbams; plėtoti seniūnijose, savivaldybėse pavyzdinę veiklą, praktiškai rodančią, kaip pasitelkus plačiajuostes informacines technologijas kurti naujas darbo vietas, skatinti inovatyvumą, didinti konkurencingumą, puoselėti socialines ir kultūrines reikmes, geriau ir greičiau dirbti; daryti ir skleisti pavyzdinius sparčiųjų informacinių technologijų tinklų galimybių panaudojimo projektus steigiant inovatyvumo namus, smulkaus verslo inkubatorius; rengti žmones ir organizacijas naudoti informacines technologijas rodant veikiančius pavyzdžius, kaip šios galimybės naudojamos praktiškai.

Pirmasis kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų sparčiojo, plačiajuosčio tinklo RAIN įgyvendinimo etapas baigtas. Tačiau jis apima tik dalį Lietuvos kaimiškųjų vietovių.

Lietuvos kaimiškose vietovėse yra daugiau kaip 11 000 organizacijų, tarp jų 1600 mokymo, 1400 gydymo įstaigų, daugiau kaip 1000 bibliotekų, 1200 vietos veiklos grupių, gyvena apie 1,1 milijono žmonių. Net ir įgyvendinus RAIN projekto pirmąjį etapą 700 000 kaimų gyventojų dar lieka skaitmeninėje atskirtyje, be sparčiųjų, plačiajuosčių informacinių technologijų tinklo.

Sparčiųjų, plačiajuosčių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo magistrales būtina pratęsti iki mažesnių gyvenviečių, esančių seniūnijų teritorijose, kaip numatyta Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 2 projekto galimybių studijoje.

Svarbu, kad šie darbai būtų kuo greičiau pradėti. Tuomet būtų galima racionaliai panaudoti be darbo likusius informacinių technologijų tinklo RAIN tiesėjų darbuotojus, jų patirtį, turimus mechanizmus. Tai ypač svarbu dabar, ekonominio sukrėtimo akivaizdoje.

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 2 projekto įgyvendinimo darbus numatoma užbaigti 2012 m. Tuomet visos Lietuvos kaimiškosios vietovės turės modernų, spartųjį, plačiajuostį informacinių technologijų tinklą, kuris prisidės prie to, kad Lietuvos kaimas būtų save išlaikantis, patrauklus gyvenimui, darbui ir poilsiui.

Projektą RAIN remia Lietuvos Respublika. Jį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, o remia Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Projekto tarpinė institucija yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, projektą įgyvendinančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra, vykdytojas – Matematikos ir informatikos institutas, partneriai – Lietuvos Respublikos Susisiekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijos, VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Projekto įgyvendintojas VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Laimutis Telksnys
 
< Atgal   Pirmyn >